A Magyar Nőorvos Társaság tudományos konferenciája

2013. március 1.

A cikk megtekinthető a sopron.hu-n.

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház szervezésében a Magyar Nőorvos Társaság tudományos ülését tartják Sopronban. A két napos rangos szakmai tanácskozás nyitónapján adták át az idén alapított Gardó Sándor Emlékérmet, amelyet dr. Csécsei Károly tanár, az orvostudomány kandidátusa, szülész-nőgyógyász főorvos vehetett át.

A Hotel Lővér konferenciatermében az idén kilencedik alkalommal megrendezett tanácskozást a konferencia fővédnökeként, egyben Sopron város nevében is Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője köszöntötte.

Az, hogy éppen Sopron ad otthont ennek a rangos, tudományos rendezvénynek jelzi a város vonzerejét jelzi, de másrészt bizonyítéka és elismerése annak a magas színvonalú szakmai munkának, amely a soproni Erzsébet Oktató Kórházban folyik – mondta köszöntője bevezetőjében Firtl Mátyás. Hozzátette: A soproniak és Sopron környékiek méltán büszkék vagyunk arra, hogy modern, fejlett infrastruktúrájú, kiválóan felszerelt kórházunk van.

A tárgyi és műszeri adottságokon túl az egészségügyi dolgozók szakmai tudása, felkészültsége és tapasztalata, áldozatos elkötelezettsége és munkája a legmagasabb színvonalon szolgálja a betegeket, a gyógyulni vágyókat – mondta az országgyűlési képviselő.

– Meggyőződésem és a jelenlegi Fidesz-KDNP kormány meggyőződése is: nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy a közjó előmozdítását szolgáljuk. Mint ahogyan az államnak sem lehet más a célja, mint a közjó szolgálata minden területen, így az egészségügy területén is. A gyógyítás lehető legjobb körülményeinek, feltételeinek a megteremtése és az Önök hivatása abban a célban közös a politikusokkal és az ország vezetőivel is, hogy a legnagyobb felelősséggel szolgáljuk a közjót: a legminőségibb gyógyító munkát, a betegségek elleni küzdelmet, az egészségtudatos életmódra való nevelést, a prevenciót.
A kormány felhatalmazása szerint felelősséggel dolgozik azért, hogy a többi területhez hasonlóan, az egészségügyben is megteremtse a világos, átlátható, és ésszerű struktúrák rendszerét a közjó leghatékonyabb szolgálata érdekében – fogalmazott Firtl Mátyás.

Orvosi szófordulattal élve szólt arról, hogy mennyire kivéreztetett, immunrendszerében legyengített országot, gazdaságot örökült a mai kormány 2010-ben. A diagnózis felállítása után, az alkalmazott ,,terápiának” a teljes gyógyítást kellett megcéloznia, a bajok forrásának megszüntetését és nem csak ,, tüneti kezelést” kellett alkalmaznia, hanem a rendszerben a strukturális átalakításokat el kellett végezni a nagy elosztó rendszerekben. Így korszakos átalakítást hajtottunk végre minden területen, így a nagy elosztó rendszerekben is.

Az egészségügy átalakítása sikerességében elsősorban az egészségügyben dolgozók tapasztalata, tudása, elkötelezettsége, hivatástudata, küldetéstudata köszön vissza, hiszen már hosszú ideje a rendszer csak önöknek köszönhetően működött, és létezik ma is. A magyar egészségügyben tisztelet, elismerés és köszönet jár, minden dolgozónak, mindenkinek, aki ezen a felelősségteljes pályán maradt, mindenkinek, akit emberszeretete, szolgálatkészsége és áldozatvállalása, embersége és hite megtartott a gyógyítás hivatásában – mondta Firtl Mátyás, aki arról is szólt, hogy hasonlóan a győri kórházfejlesztésre szánt milliárdokhoz, a soproni adósságkonszolidációhoz a jövőben egyre átláthatóbb, tervezhetőbb működésre és összehangoltabb fejlesztésre lesz lehetőség az egészségügyben is.

Beszédében szólt a a Gardó Sándor Emlékéremről is, tekintettel arra, hogy személyes ismerettség fűzte a néhai orvosprofesszorhoz.
– Gardó Sándor azt tartotta: ,,nem lehet jó orvos az, aki nem jó ember”. Egy írásában Paracelsust idézte: ,,A gyógyítás művészete csak akkor tökéletes, ha szeretetből fakad.” Ezekkel a gondolatokkal kívánt hasznos tanácskozást, olyant, amely ,,a gyógyítás művészetében” való tökéletesedést szolgálja és mindehhez kellemes időtöltést Sopronban.

Dr. Nagy Bálint, a soproni Erzsébet kórház osztályvezető főorvosa, a konferencia elnöke elmondta:

A több mint száz éve alakult meg a Magyar Nőorvos Társaság, melyen belül 2000-ben öt szekció jött létre. A soproni kórház az Északnyugat-Magyarországi Szekcióhoz tartozik Komárom-Esztergom, Fejér, és Veszprém megye kórházaival együtt. A szekciók minden évben tudományos konferenciát szerveznek, minden évben más és más városban.

A soproni tudományos konferencia középpontjában a szülészet (várandósok gondozása), endoszkópia (laparoszkópia-hysteroszkópia) és további, aktuális szakmai témák állnak, mint a császármetszés, a vérzéses betegségek, a műtéti lehetőségek, a terhesgondozás és számos olyan terület, ahol új, előrelépési lehetőségek adódnak.

A rendezvény célja, hogy a szakemberek a szakterületeiken elért legújabb eredményeket bemutassák, tapasztalataikat megosszák, így juttatva a szakmai társadalmat több ismerethez – mondta el még dr. Nagy Bálint. A tanácskozáson főleg szülészet-nőgyógyászat és onkológia területén dolgozó orvosok és szakdolgozók vesznek részt.

A idén első alkalommal adták át az idén alapított Gardó Sándor-díjat.

Elsőként Dr. Csécsei Károly tanár, az orvostudomány kandidátusa, szülész-nőgyógyász főorvos vehette át a rangos elismerést.

Dr. Csécsei Károly nagyra értékelte, hogy a szakma ismerte el mindazt, amit eddig szakmai pályafutásán végzett. A díj átvételét követően – többek között – azt mondta: a díjat ugyan ő vette át, de minden mukatársát az elismerés részesének tartja Debrecenben és Sopronban egyaránt, az ő nevükben is megköszönte azt.

A győri Petz Aladár Megyei Kórház vezető szülésznője: Horváthné Kovács Zsuzsa volt a második kitüntetett. A díjat az alapító szerint az az orvos és szülésznő kapja, aki a társaság véleménye szerint, a mindenkori feladatain túl, kimagasló módon és elkötelezettséggel szolgálja a betegek gyógyulását.

firtl.sopron.hu

 

Tisztelt Kongresszus, Kedves Barátaim!

Nem kis meglepetéssel, de jóleső érzéssel fogadtam a hírt, hogy ez évben és elsőként én vagyok a jelölt a Gardó Sándor
professzor úr emlékére alapított díj elnyerésére.
A szakmai elismerést jelentő kitüntetést nagyon magasra értékelem, rangos, életmű díjnak tekintem.
Számomra a kitüntetés értékét az is emeli, hogy 40 éve személyes kapcsolatban álltam Gardó Sándor Professzor Úrral, élveztem szakmai és baráti támogatását. Ismerem szakmai eredményeit, kitűnő emberi tulajdonságait, gazdag, tartalmas életútja példaként áll előttem.

Azzal kezdem, hogy jó társaságba keveredtem.
A Lampé László Professzor vezette Debreceni Női Klinika- ahol 22 évet töltöttem – kitűnő alma maternek bizonyult.
Megtanulhattam a korszerű szülészet-nőgyógyászat elméletét és gyakorlatát, a magas szintű műtéti technikát, a betegellátás minden csínját-bínját, emellett magyar és angol nyelven oktattam a medikusokat és
Papp Zoltán Professzor úr Genetikai munkacsoportjában végezhettem tudományos munkát. Kutatási témám a magzati pathológia, a fejlődési rendellenességek vizsgálata volt.
Ebben a munkacsoportban olyan munkatársak, barátok között dolgoztam, mint Tóth Zoltán Professzor, Török Olga Professzor, Szeifert György, Kovács Tamás, Jakab Attila docensek, Boldár Alajos, Veress Lajos Szabó Mária akik a maguk területén mind országos szaktekintélyekké váltak.

Amikor 1994-ben elnyertem a Soproni Osztályvezetői kinevezést, szakmai előljáróm Gardó Sándor Professzor úr lett.
Minden szakmai segítséget, és barátságot kaptam Tőle, köszönettel tartozom érte.

A Gardó Sándor emlékérmet a mai napon én veszem át, de nem csak én kapom.
Minden munkatáram is részese a szakmai eredményeimet, pályafutásomat elismerő kitüntetésnek Debrecenben és Sopronban, akik segítették munkámat. Ezúton mondok nekik köszönetet.

Köszönöm Johanna Walawska Dr-nőnek, Nagy Sándor főorvos Úrnak, szekciónk elnökének a Szekció vezetőségnek
a jelölést. Törekszem a jövőben is megfelelni annak, amire a kitüntetés kötelez.

Sopron 2013 március 1.

Dr.Csécsei Károly