magamról

Dr. Csécsei Károly szakmai életrajza

Debrecenben születtem 1947. július 28-án. Iskolai és egyetemi tanulmányaimat Debrecenben végeztem, és a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1971-ben szereztem általános orvosi diplomát. Szüleim az egészségügyben végeztek értékes és értékelt munkát. Testvérem, Dr. Csécsei György korai haláláig a debreceni Idegsebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára volt.

Végzésemet követően a DOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára kerültem, ahol 1992-től egyetemi docensi beosztásban dolgoztam. Szülészet-nőgyógyászatból 1975-ben, humángenetikából 1984-ben szereztem szakképesítést. A nagy forgalmú klinikán folytatott gyógyító tevékenység mellett tudományos érdeklődésem a klinikai genetika tárgyköréhez kapcsolódott, s a Papp Zoltán által alapított és 1983-ban Ifjúsági Díjban részesített Genetikai Munkacsoport tagjaként készítettem tudományos közleményeimet. Munkásságom eredményeként 1987-ben megszereztem az orvostudományok kandidátusa tudományos fokozatot.

Tanulmányútjaim közül jelentősnek tartom a Wayne State University (Detroit, Michigan, USA) szülészeti klinikáján töltött fél évet (1979), valamint Rostockban (1985) és Grazban (1992) az egy-egy hónapos, továbbá Nottingenben (1992) és Münsterben (1993) az egy-egy hetes látogatásomat.

Egyetemi tevékenységem 22 éve során mindvégig rendszeresen részt vettem az orvostanhallgatók magyar és angol nyelvű szülészet-nőgyógyászati valamint klinikai genetikai oktatásában. Szakmai fejlődésem, betegellátó tevékenységem és betegekhez való kapcsolatom formálódásának meghatározó személyisége Lampé László professzor volt. A tőle és jól képzett munkatársaitól tanult diagnosztikus és műtéti felkészültségem alapozták meg az önálló vezetésre való alkalmasságomat, és ezáltal a klinika által kinevelt osztályvezető főorvosok egyike lehettem. 1994-ben neveztek ki az újonnan épült, modern kórház, a Soproni Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának az élére, ahol új szakmai profilokat (többek között menopauza-gondozás, meddőség, ultrahang-diagnosztika, várandósgondozás, együttszülés, mikroinvazív technikák, laparoszkópia, hiszterorezektoszkópia) vezettem be.

Osztályvezetői 17 éves tevékenységem során soproni tanítványaimmal és munkatársaimmal több mint 100 tudományos előadást tartottunk kongresszusokon. Osztályunk is több sikeres országos és regionális tudományos ülést rendezett Sopronban. 2005 óta jelenleg is vezetőségi tagja vagyok a Magyar Nőorvosok Endoszkópos Társaságának (MNET). Az alma materemmel nem szakadt meg a kapcsolatom, részt vállaltam orvostanhallgatók, szakorvosok képzésében, továbbképzésében és szülésznők oktatásában. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájával is gyümölcsöző kapcsolatot építettem ki.

Tudományos és szakmai tevékenységem meghatározó személyisége Papp Zoltán professzor volt, aki nemcsak a debreceni magzati patológiai munkámat indította el, hanem a Sopronban végzett tudományos tevékenységemnek is irányítója maradt. Társszerzője lehettem az angol nyelven megjelent „Atlas of Fetal Diagnosis” kötetének, azon kívül a hét kiadást megért, általa írt szülészeti és nőgyógyászati tankönyvhöz rendszeresen gazdag képanyaggal járultam hozzá. Az általa szerkesztett szakkönyvek rendszeres szerzője vagyok.

Szakmai pályafutásom során hazai és külföldi szaklapokban eddig 92 tudományos közleményem jelent meg, egyéb munkáim (könyv- és jegyzetfejezet) száma 15. Hazai és nemzetközi kongresszusokon, tudományos üléseken 170 előadást tartottam.

Kórházi osztályvezetői megbízásom lejárta után 2011-ben két évig a Soproni Sebészti Központi Matrix Műtő vezetésével bíztak meg. Nyugállományba 2013-ban vonultam, azóta részmunkaidőben a nőgyógyászati járóbeteg-ellátásban számíthatnak rám, valamint szülészet-nőgyógyászat járóbeteg rendelésemen folytatom betegeim szűrését, ellátását.

Szakmai kitüntetések, díjak:

Dr. Király Jenő díj 2011- Soproni Önkormányzat
Erzsébet díj, emlékplakett 2013 – Soproni Erzsébet Kórház
Dr. Gardó Sándor emlékplakett 2013 Szülészet-Nőgyógyászat Észak-Nyugat Magyarországi Szakcsoport
Markusovszky Lajos-díj 2022 Orvosi Hetilap

 

Sopron, 2023. november 01.

 

Dr. Csécsei Károly
az orvostudomány kandidátusa
ny. szülész-nőgyógyász  főorvos