magamról

Szakmai életpályám:

Debrecenben születtem 1947 július 28-án. Iskolai és egyetemi tanulmányaimat Debrecenben végeztem, ahol 1971-ben szereztem általános orvosi diplomát.

Végzésemet követően a Debreceni Orvostudományi Egyetem Női Klinikájára nyertem kinevezést, ahol 1980-87 között osztályvezető tanársegédként, 1987-1992 között adjunktusi, 1992 után egyetemi docensi beosztásban dolgoztam.

A szülészeti és nőgyógyászati járó és fekvőbeteg ellátás minden profilját átfogó nagyforgalmú klinikán folytatott gyógyító tevékenység mellett tudományos érdeklődésem a klinikai genetika tárgyköréhez kapcsolódott, tudományos közleményeim, előadásaim nagyobb része is szülészeti és genetikai tárgykörből született.

Kutató munkám eredményeként 1987-ben nyertem el a MTA orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot.

Egyetemi tevékenységem 22 éve során mindvégig rendszeresen részt vettem az orvostanhallgatók magyar és angol nyelvű szülészet-nőgyógyászat valamint klinikai genetikai oktatásában. Az egyetemi hallgatóknak, de orvos továbbképző tanfolyamokon is magyar és angol nyelven tartottam előadásokat, diákkörös hallgatók munkáját vezettem, melynek eredményeként diploma ill. pályamunkák születtek.

Jelenlegi munkahelyem a Soproni Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya, melynek osztályvezetői kinevezését 1994-ben nyertem el.

Kinevezésemet követően számos új szakmai profil  került bevezetésre,  menopausa szakrendelésünk országosan is elismert, de gyermek-nőgyógyászati, ultrahang,  egyre nagyobb forgalmat bonyolít le. A terhestanácsadáson  az együtt szülésre felkészítést a „Jöttödre várva” címmel szervezett tanfolyam segíti. A gyermektelen házaspárokat steril szakrendelésünk látja el, ahol a kivizsgálás és gyógyszeres, valamint műtéti kezelés minden formáját végezzük, beleértve a homológ inseminatiót és az in vitro fertilizációra történő előkészítést is.

A korszerű fekvőbeteg ellátás igényeinek megfelelően  alakítottam az osztály műtétes profilját, a hagyományos szülészeti és nőgyógyászati műtétek mellett rendszeresen végzünk mikroinvazív sebészeti (laparoszkópos  és hystero-resectoscopos ) műtéteket.

Osztályvezetőként korábbi oktató és tudományos tevékenységemet törekedtem folytatni. Részt vállaltam a szakorvos képzésben, továbbképzésben, medikus oktatásban. A szakorvosképzésre osztályunk akkreditált. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájától rendszeresen kaptam felkérést Ph.D. doktori értekezések bírálatára.

Oktatói tapasztalataimat Intézményünk Oktató Kórházi valamint  a Soproni Egyetemmel létesített kapcsolatában kívántam kamatoztatni.

Ez ideig 88 tudományos közleményem jelent meg hazai és külföldi szaklapokban és lektorált folyóiratokban, 15 munkám szakorvosképzési jegyzetekben (DOTE Női Klinika Kiadványai). Hazai és nemzetközi kongresszusokon, tudományos üléseken 170 előadást tartottam, az Atlas of Fetal Diagnosis (szerk.Papp.Z. 1992) angol nyelvű szakkönyv társszerzője vagyok,  további munkám még egy angol és 7 magyar nyelvű könyv fejezet ( köztük: Klinikai Genetika szerk. Papp Z, 1995.; A Várandós Nő Gondozása, szerk. Rigó J- Papp Z. Medicina, 2005). Az utóbbi 4 könyvfejezet bibliographiája  a szülészet-nőgyógyászat számos témája iránti érdeklődésemet igazolja.

  1. Csécsei K: Idő előtti burokrepedés
  In A várandós nő gondozása szerk: Rigó J Jr, Papp Z, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2005 

  2. Papp Z. szerk. A Szülészet-Nőgyógyászat Tankönyve, Semmelweis Kiadó Budapest, 2007.
  A könyvhöz tartozó DVD tartalmi összeállításában közreműködők között Dr.Csécsei Károly

  3. Csécsei K., Varga T. – A műtétre váró beteg felvilágosítása, felkészítése, kivizsgálása, előkészítése és utókezelése, a beavatkozás dokumentációja
  Endoscopos és minimálisan invasiv nőgyógyászati sebészet
  Szerk.: Dr. Bódis József
  Print: 2000 Nyomda Kft. Kecskemét, 2009. 37-50. o.

  4. Szendei Gy., Csécsei K. – Endometriosos, adenomyosis
  Endoscopos és minimálisan invasiv nőgyógyászati sebészet
  Szerk.: Dr. Bódis József
  Print: 2000 Nyomda Kft. Kecskemét, 2009. 141-150 o.

Osztályvezető főorvosi működésem során osztályunk két nemzeti kongresszus           (Magyar Menopausa Társaság II. Nemzeti Kongresszusa 1996, Magyar Nőgyógyászati és Pszichoszomatikai Társaság Kongresszusa 1999)  szervezésében vett részt, 2002-ben pedig vezetésemmel került megszervezésre a Magyar Nőorvos Társaság Észak Dunántúli Szekciójának I. Tudományos Ülése Sopronban a régió 18 szülészeti osztályának részvételével.

2005 júniusában a Magyar Nőgyógyász Endoszkóposok Társasága  XI. nemzeti kongresszusát szerveztük.

1994 01. 26- 2011 05. 31 között  A Soproni Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosaként  dolgoztam,  jelenleg 2011.06.01-től  a Kórház Sebészeti Matrix ( a műtétes osztályok: nőgyógyászat, sebészet, traumatológia, urológia, fül-orr-gége és szemészet) vezető főorvosa vagyok,  és szülész-nőgyógyász főorvosként dolgozom az osztályon.

Tanulmányutak:

1979 Detroit (Michigan, USA) Wayne State University, 6 hónap, WHO ösztöndíj   (Prof ESE. Hafez)
1985 Rostock (NDK) Női Klinika, 1 hónap, DOTE ösztöndíj (Prof.  Kyank)
1992 Graz (Ausztria) Női Klinika 1 hónap „Visiting Fellow” (Prof. R. Winter)
1992 Nottingham (GB) 10 nap, angol és európai szakorvos képzés tanulmányozása,    majd 3 napos konferencia –London (EAGO – Európai Nőgyógyász Szövetség ösztöndíja, Prof Ian Johnson)
1993 Münster (Németország) 1 hetes egyetemi ösztöndíj a Női Klinika és az egyetemi oktatás tanulmányozására ( Prof. W. Holzgreve)

Szakképesítések:

Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, 1975
Humán genetika, 1984
Állami középfokú nyelvvizsga ( angol, 1979)
Állami alapfokú nyelvvizsga (orosz, 1979)

Társasági Tagságok:

Magyar Nőorvos Társaság ( 1973)
Magyar Humángenetikai Társaság ( 1973)
Európai Nőgyógyász Társaság ( EAGO, 1978)
MNT Ultrahang Szekciója (1994)
Magyar Német Nőgyógyász Baráti Társaság (1994)
MNT Észak Dunántúli Szekció vezetőségi tag
Magyar Nőorvosok Endoszkópos társasága (1991) alapító tag

Szakmai választott tisztség:

Magyar Nőorvosok Endoszkópos Társasága (MNET)
Vezetőségi tag (2005 –jelenleg is)

 

Sopron, 2011. június 30.

Dr. Csécsei Károly
az orvostudomány kandidátusa
szülész-nőgyógyász  főorvos